Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Khi xóa đi chữ số 3 bên trái số có 4 chữ số thì số đó bị giảm đi 7 lần. Tìm số đó. Các bn giúp mk vs. Cảm ơn nhìu nha

Toán Lớp 5: Khi xóa đi chữ số 3 bên trái số có 4 chữ số thì số đó bị giảm đi 7 lần. Tìm số đó.
Các bn giúp mk vs. Cảm ơn nhìu nha

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 350
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần tìm là abc
  Theo đề bài , ta có : abc x 7
  Vậy : 100 x a+bc=7xbc
             100 x a       =6xbc
             50x a          = 3 xbc
             50x a        = b x c
  Vậy a=3 ; bc =50. Vậy số phải tìm là 350
   

 2. Số bị xóa nằm ở hàng nghìn
  => Sau khi xóa chữ số 3 số đó giảm đi 3000 đơn vị
  Coi số cần tìm là 7 phần thì số mới là 1 phần như thế
  Số cần tìm là :
  3000 : ( 7 – 1 ) × 7 = 3500 
                           Đáp số : 3500
  #dtkc
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )