Toán Lớp 7: cho tam giác ABC nhọn ,AB

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC nhọn ,AB

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho tam giác ABC nhọn ,AB<AC ,M là trung điểm BC , Trên tia AM lấy D sao cho MA=MD a, CMR tam giác AMB = DMC b,VẼ AH vuông góc tai H .”

 1. $\text{a) Xét ΔAMB và ΔDMC, có:}$
  $\text{AM = DM (gt)}$
  $\text{$\widehat{AMB}$ = $\widehat{DMC}$ (2 góc đối đỉnh)}$
  $\text{BM = MC (M là trung điểm của BC)}$
  $\text{⇒ ΔAMB = ΔDMC (c.g.c)}$
  $\text{b) Có: AH⊥BC tại H (gt) nên ⇒ $\widehat{AHB}$ = $\widehat{AHC}$ = $90^o$ hay $\widehat{AHB}$ = $\widehat{AHM}$ = $90^o$}$
  $\text{DK⊥BC tại K (gt) nên ⇒ $\widehat{DKB}$ = $\widehat{DKC}$ = $90^o$ hay $\widehat{DKM}$ = $\widehat{DKC}$ = $90^o$}$
  $\text{Xét ΔAHM và ΔDKM, có:}$
  $\text{$\widehat{AHM}$ = $\widehat{DKM}$ = $90^o$ (cmt)}$
  $\text{AM = MD (gt)}$
  $\text{$\widehat{AMH}$ = $\widehat{DMK}$ (2 góc đối đỉnh)}$
  $\text{⇒ ΔAHM = ΔDKM (Cạnh huyền – Góc nhọn)}$
  $\text{⇒ AH = DK (Cặp cạnh tương ứng)}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

Viết một bình luận