Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm của AB sao cho DM = DC. a) Chứng minh rằng AM = BC. b) Gọi E là trung điểm của AC. Trên tia đối c

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm của AB sao cho DM = DC.
a) Chứng minh rằng AM = BC.
b) Gọi E là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia EB lấy điểm N sao cho EN= EB. Chứng minh rằng AN//BC.
c) Chứng minh A là trung điểm của MN.
d) Lấy điểm H trên đoạn thẳng AN và điểm K trên đoạn thẳng BC sao cho AH= CK. Chứng minh rằng H, E, K.
Mọi người ơi giúp mình câu d với ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm của AB sao cho DM = DC. a) Chứng minh rằng AM = BC. b) Gọi E là trung điểm của AC. Trên tia đối c”

Viết một bình luận