Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm của AB sao cho DM = DC. a) Chứng minh rằng AM = BC. b) Gọi E là trung điểm của AC. Trên tia đối c

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm của AB sao cho DM = DC.
a) Chứng minh rằng AM = BC.
b) Gọi E là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia EB lấy điểm N sao cho EN= EB. Chứng minh rằng AN//BC.
c) Chứng minh A là trung điểm của MN.
d) Lấy điểm H trên đoạn thẳng AN và điểm K trên đoạn thẳng BC sao cho AH= CK. Chứng minh rằng H, E, K.
Mọi người ơi giúp mình câu d với ạ

Comments ( 1 )

  1. Lời giải và giải thích chi tiết:
     

    toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-goi-d-la-trung-diem-cua-ab-sao-cho-dm-dc-a-chung-minh-rang-am-bc-b-g

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )