Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bạn Nam chơi trò chơi mỗi lần bắn trúng mục tiêu được cộng 10 điểm, mỗi lần bắn trượt mục tiêu sẽ bị trừ đi 5 điểm. Hỏi sau 2 lần bắn t

Toán Lớp 6: Bạn Nam chơi trò chơi mỗi lần bắn trúng mục tiêu được cộng 10 điểm, mỗi lần bắn trượt mục tiêu sẽ bị trừ đi 5 điểm. Hỏi sau 2 lần bắn trúng và 4 lần bắn trượt bạn Nam có bao nhiêu điểm ?
A. 20 . B. 40 . C. 0 . D. −20

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trả lời: $Chọn$ $C$ . $Vì$
  =>10 x 2 – 4 x 5 
  => 20 – 20
  => 0
  => $Chọn$ $C$
  $#Chaeyoungah$
  #$Xin$ $hay$ $nhất$
   

 2. Giải thích các bước :
  Số điểm của bạn nam khi bắn trúng là :
  2 × 10 = 20 (điểm)
  Số điểm của bạn nam bắt khi bắn trượt là : 
  4 × 5 = 20 (điểm)
  Số điểm cuối cùng của bạn nam là :
  20 – 20 =0 (điểm)
  Vậy ta chọn :C .0 (điểm)
  @Trung

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )