Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC, góc A= 90 độ, đường cao AD, N là trung điểm DC, M là trung điểm AD. Chứng minh a, MN vuông góc với AB b, BM vuông góc

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC, góc A= 90 độ, đường cao AD, N là trung điểm DC, M là trung điểm AD. Chứng minh
a, MN vuông góc với AB
b, BM vuông góc với AN
mọi người giúp em với ạ

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Tam giác ADC có N là trung điểm DC
                                   M là trung điểm AD
  => MN là đường trung bình của tam giác 
  => MN//AC mà AC vuông góc vs AB=> MN vuông góc vs AB
  b) Tam giác ABN có MN vuông góc vs AB
                                  AD vuông góc vs BN
  => M là trực tâm tam giác=> BM vuông góc vs AN
  Vote mk câu trả lời hay nhất nha

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân