Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A= 90 độ.Tính AB biết CD=7,DB=18,AD=AB(D thuộc BC)

By Thanh Hường

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A= 90 độ.Tính AB biết CD=7,DB=18,AD=AB(D thuộc BC)

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A= 90 độ.Tính AB biết CD=7,DB=18,AD=AB(D thuộc BC)”

Viết một bình luận