Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A= 90 độ.Tính AB biết CD=7,DB=18,AD=AB(D thuộc BC)

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A= 90 độ.Tính AB biết CD=7,DB=18,AD=AB(D thuộc BC)

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:)
    #Kaito kid
    đề sai nên mình vẽ hình thôi
     

    toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-goc-a-90-do-tinh-ab-biet-cd-7-db-18-ad-ab-d-thuoc-bc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )