Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB=AC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho ED=EB. Chứng minh AB//CD *Vot

By Thái Tâm

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB=AC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho ED=EB. Chứng minh AB//CD
*Vote all 5☆ và 1 tim
*Vẽ hình => ctlhn

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB=AC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho ED=EB. Chứng minh AB//CD *Vot”

Viết một bình luận