Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 6. Mua một hộp khẩu trang y tế gồm 50 chiếc có giá 40 nghìn đồng. Hỏi nếu mua 30 chiếc khẩu trang như thế có giá bao nhiêu nghìn đ

Toán Lớp 5: Câu 6. Mua một hộp khẩu trang y tế gồm 50 chiếc có giá 40 nghìn đồng. Hỏi nếu mua 30
chiếc khẩu trang như thế có giá bao nhiêu nghìn đồng?
A. 20 B. 24 C. 32 D. 36
Câu 7. Tổng số tuổi của bố và hai chị em là 51 tuổi. Chị hơn em 3 tuổi. Bố hơn chị 30 tuổi.
Tính tuổi của chị.
A. 5 tuổi B. 6 tuổi C. 7 tuổi D. 8 tuổi
Câu 8. Tìm chữ số thứ 77 sau dấu phẩy của số thập phân bằng 1/7 .
A. 8 B. 7 C. 4 D. 5

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:BÀI 1 b
  BÀI 2 ko biết
  BÀI 3 ko biết
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: BÀI 1 ⇔vì 50 chiếc thì 40 đồng vậy 1 cái ta làm:   tổng số tiền : 50 là số chiếc =1 chiếc ?giá ⇔rồi *số chiếc =số chiếc?giá
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  C6:          giải:
  Mua 30 chiếc khẩu trang là:
          50 – 30 = 20 (đồng)
  ⇒ 20
  C7:          giải:
  Tuổi của chị là:
          (51-30) ÷ 3 = 7 (tuổi)
  ⇒ 7 tuổi
  C8:          giải:
  Ta có $\frac{1}{7}$ = 1,(142857)
  77 / 6 = 12 ; r = 4
  Vậy chữ số thứ 77 sau dấu phẩy của $\frac{1}{7}$ là 5
  ⇒ 4

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )