Toán Lớp 10: Mn làm giúp mk với ạ x thuộc R/ x< hoặc =2 , x là những số nào x thuộc R/x>5, x là nhg số nào x thuộc R/ x< hoặc = 0 x thuộc R, x> -3,

By Mai

Toán Lớp 10: Mn làm giúp mk với ạ
x thuộc R/ x< hoặc =2 , x là những số nào x thuộc R/x>5, x là nhg số nào
x thuộc R/ x< hoặc = 0 x thuộc R, x> -3, x là số nào

0 bình luận về “Toán Lớp 10: Mn làm giúp mk với ạ x thuộc R/ x< hoặc =2 , x là những số nào x thuộc R/x>5, x là nhg số nào x thuộc R/ x< hoặc = 0 x thuộc R, x> -3,”

 1. Giải đáp:x thuộc R / x<=2 ,x là số :{2,-2,0,1} 
  x thuộc R\x>5 ,x là số :{6,7,8,9}
  x thuộc R/x<=0 là những số :{ -1,-2, -3,-4;-5…}
  x thuộc R x>-3 x là số : {1,2,3,4,5,6,0,7,8,9, -2,-1,-4,-5,-6…}
  Lời giải và giải thích chi tiết: chúc bạn học tốt nha ????????
   

  Trả lời

Viết một bình luận