Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC có AB < AC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Gọi M là trung điểm của cạnh BD. a) Chứng minh tam giác ABM = t

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC có AB < AC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Gọi M là trung điểm của cạnh BD. a) Chứng minh tam giác ABM = tam giác ADM. b) chứng minh AM vuông góc với BD. c) Tia AM cắt cạnh BC tại K. chứng minh góc ABK = góc ADK . d) trên tia đối của tia BA lấy điểm F sao cho BF = DC. chứng minh ba điểm F, K, D thẳng hàng (có vẽ hình)

Comments ( 1 )

 1. a) xét tam giác ABM VÀ tam giác ADM có
  AM chung 
  AB=AD(gt)
  MB=MD(gt)
  => tam giác ABM = tam giác ADM (c-c-c)
  b)ta có AB=AD(gt)
  =>tam giác ABC cân tại A
  Lại có AM là trung tuyến
  => AM là đường cao
  => AM vuông góc BD
  c) Ta có tam giác ABM = tam giác ADM (cmt)
  => góc A1 =góc A2 (2 góc tương ứng)
  xét tam giác ABK và tam giác ADK có 
  góc A1= GÓC A2 (CMT)
  AK chung
  AB=AD(cmt)
  => tam giác ABK=tam giác ADK(c-g-c)
  d) ta có góc A1= góc A4 (đối đỉnh )
  ta có A2+A3+A4=180 ĐỘ ( BKC LÀ góc bẹt )
  MÀ A1 =A4 (cmt)
  =>A1+A2+A3=180 ĐỘ
  => FKD là góc bẹt
  =>F K D thẳng hàng
   @nguyendanly8

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )