Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Câu 1: can thứ nhất đựng được 30 lít dầu, con thứ hai đựng được ít hơn can thứ nhất 24 lít dầu. Hỏi số dầu ở can thứ nhất gấp mấy lần s

Toán Lớp 3: Câu 1: can thứ nhất đựng được 30 lít dầu, con thứ hai đựng được ít hơn can thứ nhất 24 lít dầu. Hỏi số dầu ở can thứ nhất gấp mấy lần số dầu đựng trong can thứ hai?
Câu 2 trong vườn có 127 cây cam , số cây chanh gấp 3 lần số cam. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chanh và cam
Câu 3 Một cửa hàng có 45 gạo tẻ và 7 kg gạo nếp. Người ta đã bán 17 kg gạo tẻ. Hỏi sau khi bán , số gạo nếp bằng một phần mấy số gạo tẻ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1:       Bài giải
  Can thứ 2 đựng số lít dầu là: 30-24=6 ( lít )
  Số dầu ở can thứ 1 gấp số lần số dầu đựng trong can thứ 2 là: 30:6=5 ( lần )
  Đáp số: 5 lần
  Câu 2:        Bài giải
  Số cây chanh trong vườn là: 127×3= 381 ( cây )
  Số cây chanh và cam có trong vườn là: 127+381= 508 ( cây )
  Đáp số: 508 cây
  Câu 3:         Bài giải
  Sau khi bán, cửa hàng còn số gạo tẻ là: 45-17= 28 ( kg )
  Sau khi bán, số gạo nếp bằng: 7/28= 1/4 ( số gạo tẻ )
  Đáp số: 1/4 số gạo tẻ

 2. Giải đáp:
  Câu 1: can thứ nhất đựng được 30 lít dầu, con thứ hai đựng được ít hơn can thứ nhất 24 lít dầu. Hỏi số dầu ở can thứ nhất gấp mấy lần số dầu đựng trong can thứ hai?
  bài làm :
  số can dầu thứ 2  là 
  30 – 24 = 6
  ở can thứ nhất gấp mấy lần số dầu đựng trong can thứ hai:
  30 : 6 = 5 < lần >
  Đ/s 5 lần
  Câu 2 trong vườn có 127 cây cam , số cây chanh gấp 3 lần số cam. Hỏi
  bài làm :
   trong vườn có tất cả cây chanh là 
  127 . 3 = 381 < cây >
  đ/s có 127 cây cam
  381 cây chanh
  Câu 3 Một cửa hàng có 45 gạo tẻ và 7 kg gạo nếp. Người ta đã bán 17 kg gạo tẻ. Hỏi sau khi bán , số gạo nếp bằng một phần mấy số gạo tẻ?
  giải :
  còn số gạo tẻ là :
  45 – 17 = 28 <kg>
  số gạo nếp bằng một phần mấy số gạo tẻ là:
  $\frac{7}{28}$  = $\frac{1}{4}$
  => số gạo tẻ gấp$\frac{1}{4}$  lần gạo nếp 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )