Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC, có AB=AC, gọi I là trung điểm của BC. a/ Chứng minh tam giác ABI=ACI. b/ Từ I kẻ IE vuông góc với AB tại E, IF vuôn

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC, có AB=AC, gọi I là trung điểm của BC.
a/ Chứng minh tam giác ABI=ACI.
b/ Từ I kẻ IE vuông góc với AB tại E, IF vuông góc với AC tại F, cm tam giác AEI=tam giác AFI

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét Δ ABI và ΔACI có:
  AB=AC(gt)
  AI chung 
  BI=CI(I là trung điểm của BC)
  Vậy Δ ABI = ΔACI(c.c.c)
  b)Δ ABI = ΔACI(theo câu a)=>góc B=góc C(2 góc tương ứng)
  Xét Δ AEI vuông tại E và Δ AFI vuông tại F có:
  BI=CI(I là trung điểm của BC)
  góc B=góc C(cmt)
  Vậy Δ AEI = Δ AFI(ch-gn)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) xét ΔABI ΔACI có:
  AB = AC (gt)
   ( là trung điểm BC)
   là cạnh chung
  ⇒ΔABI=ΔACI (c-c-c)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn