Toán Lớp 5: a)15,72:0,9 b)9,6:15 c)4,319:2,1 d)92,07:2,9 e)9:12,5 g)70:37 h)7,3:6 h)142,5:75 Lấy đến 2 số ở phần thập phân của thương thôi ạ giúp e

By Tuyết

Toán Lớp 5: a)15,72:0,9
b)9,6:15
c)4,319:2,1
d)92,07:2,9
e)9:12,5
g)70:37
h)7,3:6
h)142,5:75
Lấy đến 2 số ở phần thập phân của thương thôi ạ
giúp e vs cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 5: a)15,72:0,9 b)9,6:15 c)4,319:2,1 d)92,07:2,9 e)9:12,5 g)70:37 h)7,3:6 h)142,5:75 Lấy đến 2 số ở phần thập phân của thương thôi ạ giúp e”

  1. Giải đáp:a)15,72:0,9 b)9,6:15 c)4,319:2,1 d)92,07:2,9 e)9:12,5 g)70:37 h)7,3:6 h)142,5:75 Lấy đến 2 số ở phần thập phân của thương thôi ạ giúp e vs cần gấp
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

    Trả lời

Viết một bình luận