Toán Lớp 8: 3^4 * 5^4 – ( 15^2 + 1)(15^2-1)

By Kim Duyên

Toán Lớp 8: 3^4 * 5^4 – ( 15^2 + 1)(15^2-1)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: 3^4 * 5^4 – ( 15^2 + 1)(15^2-1)”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3^4 . 5^4-(15^2+1)(15^2-1)
  =(3.5)^4 -[(15^2)^2-1^2]
  =15^4-(15^4-1)
  =15^4-15^4+1
  =1
  – Áp dụng Hằng đẳng thức số 3: A^2-B^2=(A+B)(A-B)

  Trả lời

Viết một bình luận