Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: =======–… cho tam giác ABC có A = 60*, B = 80* và

Toán Lớp 7: …………………………………………………………………………………..
cho tam giác ABC có A = 60*, B = 80* và có phân giác AD .
1) ADB =?
2) So sánh các cạnh của tam giác ADB
3) So sánh các cạnh của tam giác ADC

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a, hat{ADB}=70^o
  b, BD < AB < AD
  c, CD <AD < AC
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,
  Do AD là tia phân giác của hat{A}
  -> hat{DAB}=1/2hat{A}=1/2 . 60^o
  -> hat{DAB}=30^o
  Áp dụng định lí tổng 3 góc Δ cho ΔADB có :
  hat{ADB}+hat{DAB}+hat{B}=180^o
  -> hat{ADB}=180^o – 30^o – 80^o
  -> hat{ADB}=70^o
  Vậy hat{ADB}=70^o
  b,
  Xét ΔADB có :
  hat{DAB}=30^o, hat{ADB}=70^o,hat{B}=80^o
  -> hat{DAB}< hat{ADB} < hat{B} (Do 30^o < 70^o < 80^o)
  Áp dụng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện có :
  BD < AB < AD
  Vậy BD < AB < AD
  c,
  Có : hat{ADB}+hat{ADC}=180^o (2 góc kề bù)
  -> hat{ADC}=180^o – hat{ADB}=180^o – 70^o
  -> hat{ADC}=110^o
  Do AD là tia phân giác của hat{A}
  -> hat{DAC}=1/2 hat{A}=1/2 . 60^o
  -> hat{DAC}=30^o
  Áp dụng định lí tổng 3 góc Δ cho ΔABC có :
  hat{A}+hat{B}+hat{C}=180^o
  ->hat{C}=180^o – 60^o – 80^o
  ->hat{C}=40^o
  Xét ΔADC có :
  hat{DAC}=30^o,hat{C}=40^o,hat{ADC}=110^o
  -> hat{DAC} < hat{C}<hat{ADC} (Vì 30^o<40^o < 110^o)
  Áp dụng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện có :
  CD < AD < AC
  Vậy CD <AD < AC
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey