Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên a lớn nhất biết 420:a;700:a

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên a lớn nhất biết 420:a;700:a

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên a lớn nhất biết 420:a;700:a”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  420:a⇒a là Ư của 420;  700:a⇒a LÀ Ư CỦA 720
  số tự nhiên a lớn nhất
  ⇒a là ƯCLN(420.720)
  700=2².5.7
  420=2².5.3.7
  ƯCLN(420.720)=2².5.7=140
  ⇒a=140
  →→cho xin hay nhất ạ←←

Viết một bình luận