Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Trung tuyến AM . Trên tía đối của MA lấy D . Đường thẳng d đi qua A vuông góc với BD cắt BC tại E . Cmr :

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Trung tuyến AM . Trên tía đối của MA lấy D . Đường thẳng d đi qua A vuông góc với BD cắt BC tại E .
Cmr : góc BED = góc MAC

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-trung-tuyen-am-tren-tia-doi-cua-ma-lay-d-duong-thang-d-di

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung