Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Trung tuyến AM . Trên tía đối của MA lấy D . Đường thẳng d đi qua A vuông góc với BD cắt BC tại E . Cmr :

By Kim Dung

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Trung tuyến AM . Trên tía đối của MA lấy D . Đường thẳng d đi qua A vuông góc với BD cắt BC tại E .
Cmr : góc BED = góc MAC

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Trung tuyến AM . Trên tía đối của MA lấy D . Đường thẳng d đi qua A vuông góc với BD cắt BC tại E . Cmr :”

Viết một bình luận