Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài là 2,5m, chiều rộng là 1,5m và chiều cao là 1,2m. Theo em, cần bao nhiêu lít nước để bơ

Toán Lớp 5: Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài là 2,5m, chiều rộng là 1,5m và chiều cao là 1,2m. Theo em, cần bao nhiêu lít nước để bơm đầy bể?
Trả lời: …(1)l

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thể tích của bể là:
       2,5 × 1,5 × 1,2 = 4,5 (m³)
  Đổi 4,5m³ = 4500dm³
  Vì 1dm³ = 1l nước
  Nên 4500dm³ = 4500l nước
  Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài là 2,5m, chiều rộng là 1,5m và chiều cao là 1,2m. Theo em, cần bao nhiêu lít nước để bơm đầy bể?
  Trả lời:
  Vậy cần 4500l nước để bơm đầy bể

 2. Giải đáp:
  Thể tích của bể đó là:
        2,5 × 1,5 × 1,2 = 4,5(m³)
  Đổi: 4,5 m³ = 4500 l
  Vậy cần 4500l nước để bơm đầy bể.
  Chúc học tốt!!!
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương