Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD = AE a) So sánh góc ABD và ACE b) Gọi I là giao đ

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD = AE
a) So sánh góc ABD và ACE
b) Gọi I là giao điểm của BD và CE. ΔIBC là tam giác gì ? Vì sao ?
c.Với điều kiện nào của tam giác ABC thì tam giác IBC là tam giác đều?
Helpppppppppppppppppppppppp

Comments ( 2 )

 1. a, Xét tam giác ABD và tam giác ACE có:
  -AD = AE (GT).
  -góc A: góc chung.
  -AB = AC (vì ABC là Δcân).
  Vậy tam giác ABD = tam giác ACE (c.g.c).
  b, Vì tam giác ABD = tam giác ACE (câu a).
  nên góc ABD = góc ACE (2 góc tương ứng) (1).
  Mà góc B = góc C (vì ΔABC là Δcân) (2).
  Từ (1), (2) => IBC = ICB.
  Tam giác IBC là tam giác cân.
   
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a/ Xét tam giác ABD và tam giác ACE có:
  -AD = AE (GT).
  -góc A: góc chung.
  -AB = AC (vì ABC là Δcân).
  Vậy tam giác ABD = tam giác ACE (c.g.c).
  b/ Vì tam giác ABD = tam giác ACE (câu a).
  nên góc ABD = góc ACE (2 góc tương ứng) (1).
  Mà góc B = góc C (vì ΔABC là Δcân) (2).
  Từ (1), (2) => IBC = ICB.
  Tam giác IBC là tam giác cân.

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-lay-diem-d-thuoc-canh-ac-diem-e-thuoc-canh-ab-sao-cho-ad-a

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh