Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: bài 1:một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 64 m và gấp 5 lần chiều rộng Người ta sử dụng 60% diện tích mảnh đất để trồng rau tính di

Toán Lớp 5: bài 1:một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 64 m và gấp 5 lần chiều rộng Người ta sử dụng 60% diện tích mảnh đất để trồng rau tính diện tích Phần đất còn lại bài 2:
lãi suất tiết kiệm hàng tháng là 0,4% một người gửi tiết kiệm 15 triệu đồng Hỏi sau 3 tháng người đó nhận về bao nhiêu tiền biết rằng tiền lãi tháng trước được tính và tiền gốc tháng sau

Comments ( 1 )

 1. Bài 1
  Chiều rộng của mảnh đất là :
  64 : 5 = 12,8 ( m )
  Diện tích của mảnh đất là :
  64 xx 12,8 = 819,2 ( m^2 )
  Diện tích trồng rau là :
  819,2 xx 60% = 491,52 ( m^2 )
  Diện tích còn lại là :
  819,2 – 491,52 = 327,68 ( m^2 )
                         Đáp số : 327,68m^2
  Bài 2
  Sau 1 tháng người đó nhận về số tiền là :
  15 000 000 xx 0,4% + 15 000 000 = 15 060 000 ( đồng )
  Sau 2 tháng người đó nhận về số tiền là :
  15 060 000 xx 0,4% + 15 060 000 = 15 120 240 ( đồng )
  Sau 3 tháng người đó nhận về số tiền là :
  15 120 240 xx 0,4% + 15 120240 = 15 180 720,96 ( đồng )
                                                  Đáp số : 15 180 720,96 đồng
  #dtkc
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )