Toán Lớp 7: cho tam giác ABC cân có AB=AC=5 CM ,BC= 8 CM. kẻ AH vuông với BC (H thuộc BC) a) chứng minh HB=HC b) tính độ dài đoạn AH c)kẻ HD VUÔNG

By Hoàng Hà

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC cân có AB=AC=5 CM ,BC= 8 CM. kẻ AH vuông với BC (H thuộc BC)
a) chứng minh HB=HC
b) tính độ dài đoạn AH
c)kẻ HD VUÔNG VỚI AD ( D thuộc AD) . kẻ HE VUÔNG VỚI AC ( E THUỘC AC)
cm tam giác hde cân
d0 SO SÁNH HD VÀ HC

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho tam giác ABC cân có AB=AC=5 CM ,BC= 8 CM. kẻ AH vuông với BC (H thuộc BC) a) chứng minh HB=HC b) tính độ dài đoạn AH c)kẻ HD VUÔNG”

 1. a)
  Vì ΔABC cân 
  ⇒hat{B}=hat{C}( tính chất Δ cân )
  Xét 2Δ vuông AHB và AHC có:
                AB=AC(gt)
           hat{B}=hat{C}(cmt)
  ⇒ΔAHB=ΔAHC( cạnh huyền-góc nhọn )
  ⇒HB=HC(2 cạnh tương ứng )(đpcm)
  b)
  Ta có:HB=HC=(BC)/2=8/2=4(cm)
  Áp dụng định lý Py-ta-go vào Δ vuông AHB ta có:
                       AB²=AH²+HB²
                       5²=AH²+4²
                       AH²=5²-4²
                       AH²=25-16
                       AH²=9
                       AH=$\sqrt[]{9}$ 
                       AH=3(cm)
  c)
  Xét 2Δ vuông HDB và HEC có:
            hat{B}=hat{C}(cmt)
             HB=HC(cmt)
  ⇒ΔHDB=ΔHEC( cạnh huyền-góc nhọn )
  ⇒HD=HE(2 cạnh tương ứng )
  ⇒ΔHDE cân tại H(đpcm)
  d)
  Xét ΔHEC vuông tại E.Theo nhận xét về cạnh lớn nhất trong Δ vuông,ta có:
                                         HE<HC
  Mà HD=HE(cmt)
  ⇒HD<HC

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-co-ab-ac-5-cm-bc-8-cm-ke-ah-vuong-voi-bc-h-thuoc-bc-a-chung-minh

  Trả lời

Viết một bình luận