Toán Lớp 6: Tìm hai số tự nhiên a và b, biết: BCNN(a,b)=300 ; ƯCLN(a,b) = 15 và a+15=b

By Triều Nguyệt

Toán Lớp 6: Tìm hai số tự nhiên a và b, biết: BCNN(a,b)=300 ; ƯCLN(a,b) = 15 và a+15=b

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm hai số tự nhiên a và b, biết: BCNN(a,b)=300 ; ƯCLN(a,b) = 15 và a+15=b”

 1. Giải đáp:
  Vì BCNN (a,b) = 300 và ƯCLN (a,b)=15
  Suy ra: a.b = 300.15 = 4500
  Vì ƯCLN (a,b) =15 nên: a= 15m và b= 15n (với ƯCLN (m,n) = 1).
  Vì a+15 =b,=>15m+15 =15n, =>15(m+1) =15n, => m+1= n.
  Mà a.b =4500 nên ta có: 15m.15n =4500=>15.15.m.n =4500=> m.n  = 20
  Suy ra: m=1 và n=20 hoặc  m=4 và n=5
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:xin vote 5 sao
   

  Trả lời

Viết một bình luận