Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho Tam giác ABC,B=C.Tia phân giác BD và CE của góc B và góc C cắt nhau tại O.Từ O kẻ OH vuông góc AC,OK vuông góc AB.Chứng Minh:a) Tam

Toán Lớp 7: Cho Tam giác ABC,B=C.Tia phân giác BD và CE của góc B và góc C cắt nhau tại O.Từ O kẻ OH vuông góc AC,OK vuông góc AB.Chứng Minh:a) Tam giác BCD=tam giác CBE b)OB=OC c)OH=OK (vẽ hình cho mình nữa nha cảm ơn)

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a) Vì Bˆ=Cˆ(gt)B^=C^(gt)
  Mà BD,CE là tia phân giác của BˆB^ và CˆC^
  =>ABDˆ=DBCˆ=ACEˆ=ECBˆABD^=DBC^=ACE^=ECB^
  Xét ΔBCD và ΔCBE có:
           Bˆ=Cˆ(gt)B^=C^(gt)
           BC: cạnh chung
          DBCˆ=ECBˆDBC^=ECB^(gt)
  =>ΔBCD=ΔCBE(g.c.g)
  b)Vì OBCˆ=OCBˆ(cmt)OBC^=OCB^(cmt)
  =>ΔOBC cân tại O
  =>OB=OC
  c) xét 2 tam giác EOB và DOC có:
  góc EOB=góc DOC(đối đỉnh)
  OB=OC
  góc EBO=góc DOC(chứng minh ở phần  a )
  => 2 tam giác EOB=DOC(g.c.c)
  => OE=OD(2 cạnh tương ứng)
  => góc BEO =góc CDO(2 góc tương ứng)
  góc BEO+góc OEK=180độ(kề bù)
  góc CDO+góc ODH=180độ(kề bù )
  => góc OEK=góc ODH
  xét 2 tam giác OKE và OHD có:
  góc OKE=góc OHD(=90độ)
  cạnh OE=OD(chứng minh trên)
  góc OEK=góc ODH(chứng minh trên )
  => 2 tam giác OKE = OHD(cạnh huyền- góc nhọn)
  => OK=OH(2 cạnh tương ứng)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:chỗ đáp án á
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-b-c-tia-phan-giac-bd-va-ce-cua-goc-b-va-goc-c-cat-nhau-tai-o-tu-o-ke

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai