Toán Lớp 5: Tìm hai số thập phân có hiệu bằng 906 4,926.Biết rằng nếu dời dấu phẩy của số lớn sang trái 3 chữ số ta được số bé.

Toán Lớp 5: Tìm hai số thập phân có hiệu bằng 906 4,926.Biết rằng nếu dời dấu phẩy của số lớn sang trái 3 chữ số ta được số bé.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm hai số thập phân có hiệu bằng 906 4,926.Biết rằng nếu dời dấu phẩy của số lớn sang trái 3 chữ số ta được số bé.”

 1. @hanguyenkhanh
  Nếu dời dấu phẩy của số lớn sang trái 3 chữ số thì được số bé.Vậy số lớn gấp 1000 lần số bé.
  Số bé là:
   9064,926 : (1000-1) = 9,074
  Số lớn là:
   9,074 x 1000 = 9074
  Đáp số : Số bé: 9,074
                Số lớn: 9074
  Chúc bạn học tốt ^_^

  Trả lời

Viết một bình luận