Toán Lớp 5: Viết theo mẫu: Mẫu: 12/9 = 4/3 = 100/75 = 75%

Toán Lớp 5: Viết theo mẫu:
Mẫu: 12/9 = 4/3 = 100/75 = 75%
16/22

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Viết theo mẫu: Mẫu: 12/9 = 4/3 = 100/75 = 75%”

 1. Giải đáp:
  $\text{1,375%}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\frac{16}{22}$ = $\frac{8}{11}$ = $\frac{1000}{1375}$ = 1,375%
  $@IQMath$
  $#Toán$
  $#Blue Sky$
  $\text{Xin hay nhất ạ.}$
  $\text{Chúc bạn học tốt.}$

  Trả lời

Viết một bình luận