Toán Lớp 7: Cho tam ABC , AB=AC , M là trung điểm của BC , trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM=MD A) Chứng minh rằng : tam giác ABM= tam

Toán Lớp 7: Cho tam ABC , AB=AC , M là trung điểm của BC , trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM=MD
A) Chứng minh rằng : tam giác ABM= tam giác DCM
B) Chứng minh AB song song với DC
C) Chứng minh AM vuông góc với BC

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam ABC , AB=AC , M là trung điểm của BC , trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM=MD A) Chứng minh rằng : tam giác ABM= tam”

Viết một bình luận