Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 20: Có bao nhiêu chữ cái cho dưới đây có tâm đối xứng? HA NOI A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Giúp mình

Toán Lớp 6: Câu 20: Có bao nhiêu chữ cái cho dưới đây có tâm đối xứng?
HA NOI
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Giúp mình với!

Comments ( 2 )

  1. B.3 nhé!!
    Là: H ; O ; I
    Vote cho mk 5* nhé mơn

  2. Chọn B
    Ba chữ đó là: H;O;I

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )