Toán Lớp 6: Câu 20: Có bao nhiêu chữ cái cho dưới đây có tâm đối xứng? HA NOI A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Giúp mình

Toán Lớp 6: Câu 20: Có bao nhiêu chữ cái cho dưới đây có tâm đối xứng?
HA NOI
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Giúp mình với!

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Câu 20: Có bao nhiêu chữ cái cho dưới đây có tâm đối xứng? HA NOI A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Giúp mình”

Viết một bình luận