Toán Lớp 7: Cho số hữu tỉ 2a-1/3 Với giá trị nào của a thì: a) y là số nguyên dương; b) y là số âm; c) y không là số dương và cũng không là số âm

Toán Lớp 7: Cho số hữu tỉ 2a-1/3 Với giá trị nào của a thì:
a) y là số nguyên dương;
b) y là số âm;
c) y không là số dương và cũng không là số âm.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho số hữu tỉ 2a-1/3 Với giá trị nào của a thì: a) y là số nguyên dương; b) y là số âm; c) y không là số dương và cũng không là số âm”

 1. Giải đáp
  A . de y la so nguyen duong thi  2a -1 vs 3 cung dau 
   B. de y la so am thi  2a-1 va 3 khac nhau 
  C. de y ko phai am ko phai duong thi y =0 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A.  2a -1<1 
       2a <2 
        a <1 
  B . 2a-1>0 
      2a >1 
       a>1/2 
  C . 2a-1=0 
       2a=1 
        a = 1/2 
  chuc ban hoc tot 

Viết một bình luận