Toán Lớp 6: Tìm hai số tự nhiên a, b biết rằng (a,b) =6 và [a,b]= 36. Khi đó hai số a, b là: Hộ mik plsssss

Toán Lớp 6: Tìm hai số tự nhiên a, b biết rằng (a,b) =6 và [a,b]= 36. Khi đó hai số a, b là:
Hộ mik plsssss

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm hai số tự nhiên a, b biết rằng (a,b) =6 và [a,b]= 36. Khi đó hai số a, b là: Hộ mik plsssss”

 1. Ta có: a = 6 . k
              b = 6 . q     (a < b)
  Ta có: a . b = BCNN . ƯCLN = 6 . 36 = 216
  Nên :  6 . k . 6 . q = 216
           36 . k . q = 216
                  k . q = 6
  text(Mà a < b nên k < q;) (k, q) = 1
  text(Ta có: 6 = 1 . 6 = 2 . 3)
  +)text(Nếu k = 1 thì q = 6)
    text(Nên a = 6 và b = 36)
  +)text(Nếu k = 2 thì q = 3)
      text(Nên a = 12 và b = 18)
  Vậy: a = 6; b = 36
         a = 12; b = 18
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do ƯCLN(a,b)=6 => a = 6 x m; b = 6 x n và (m,n)=1
  => BCNN(a,b) = 6 x m x n = 36
  => m x n = 36 : 6 = 6
  Giả sử a > b => m > n do (m,n)=1 => m = 3; n = 2 hoặc m = 6; n = 1
  + Với m = 3; n = 2 thì a = 6 x 3 = 18; b = 6 x 2 = 12
  + Với m = 6; n = 1 thì a = 6 x 6 = 36; b = 6 x 1 = 6
  Vậy các cặp giá trị (a;b) thỏa mãn đề bài là: (18;12) ; (12;18) ; (36;6) ; (6;36)
  chúc bạn học tốt ~

Viết một bình luận