Toán Lớp 7: Cho xOy = 800 . Gọi xOz và yOt là hai góc kề bù với xOy . a) Chứng tỏ rằng xOz và yOt là hai góc đối đỉnh. b) Chứng tỏ rằng: Đường thẳn

By Ngọc Sa

Toán Lớp 7: Cho xOy = 800 . Gọi xOz và yOt là hai góc kề bù với xOy .
a) Chứng tỏ rằng xOz và yOt là hai góc đối đỉnh.
b) Chứng tỏ rằng: Đường thẳng chứa tia phân giác của xOz cũng chứa tia phân giác của yOt .
Viết một bình luận