Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho hàn số: y=f(x) 3x-1.tính f(0);f(1);f(-1);f(2)

Toán Lớp 7: cho hàn số: y=f(x) 3x-1.tính f(0);f(1);f(-1);f(2)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Giải đáp ở dưới  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   f(0)=3.0-1=0-1=-1
  f(1)=3.1-1=3-1=2
  f(-1)=3.-1-1=-3-1=-4
  f(2)=3.2-1=6-1=5
   lưu ý dấu (.) = dấu x nha
  cho xin câu trả lời hay nhất!

 2. cho hàm  số: y=f(x) 3x-1.
  tính f(0);f(1);f(-1);f(2)
  f(0)= 3.0-1= 0-1=-1
  f(1)= 3.1-1= 3-1=2
  f(-1)= 3.(-1)-1= -3 -1= -4
  f(2)= 3.2-1=6-1=5
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )