Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho hàm số y = f(x) = -9+3 . Tính f(2) các bạn giúp mình vơi s

Toán Lớp 7: Cho hàm số y = f(x) = -9+3 . Tính f(2) các bạn giúp mình vơi s

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  f(2) = -15
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: y = f(x) = -9x + 3
  ⇒ f(2) = -9x + 3
  ⇒ f(2) = (-9) . 2 + 3
  ⇒ f(2) = (-18) + 3
  ⇒ f(2) = – ( 18 – 3 )
  ⇒ f(2) =  -15
  Vậy f(2) = -15
  Chúc Bạn Học Tốt????

 2. Sửa đề  : y=f(x)=-9x+3
  =>f(2)=-9.2+3
  =>f(2)=-18+3
  =>f(2)=-15
  Vậy f(2)=-15

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )