Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho hàm số y = (3m – 1)x, m là hằng số. a, Tìm m để đồ thị của hàm số đi qua điểm M(2 ;4). b, Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được ở câu

Toán Lớp 7: Cho hàm số y = (3m – 1)x, m là hằng số.
a, Tìm m để đồ thị của hàm số đi qua điểm M(2 ;4).
b, Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được ở câu trên.
cảm ưn mn nhìu nha!!~~

Comments ( 1 )

 1. a ) vì hàm số y= (3m-1 )x đi qua điểm M ( 2;4 ) => thay x= 2; y=4 vào hàm số ta có :
  4=(3m-1).2⇔3m-1=2⇔3m=3⇔m=1
  KL :  m=1 thì hàm số y= (3m-1 )x đi qua điểm M ( 2;4 ) ; Hàm số cần tìm là : y=2x
  b) bạn xem hình 
  cho x=0 thì y =0 => đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tọa độ 
  và theo đề bài ta có đồ thị hàm số  đi qua điểm M ( 2;4 )
   

  toan-lop-7-cho-ham-so-y-3m-1-m-la-hang-so-a-tim-m-de-do-thi-cua-ham-so-di-qua-diem-m-2-4-b-ve-do

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )