Toán Lớp 7: Cho góc vuông xoy .Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho xoz= 1/3 vuông.Tính yoz

By Thảo

Toán Lớp 7: Cho góc vuông xoy .Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho xoz= 1/3 vuông.Tính yoz
Viết một bình luận