Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho góc xOy trên Ox lấy A, trên Oy lấy B sao cho OA = OB Gọi M là trung điểm của AB a) Chứng minh tam giác OMA = tam giác OMB b) Trên

Toán Lớp 7: Cho góc xOy trên Ox lấy A, trên Oy lấy B sao cho OA = OB Gọi M là trung điểm của AB
a) Chứng minh tam giác OMA = tam giác OMB
b) Trên OM lấy K sao cho M nằm giữa O và K. Chứng minh AK = KB.
c) Giả sử góc xOy = 180 độ .Tính góc OAB
d) Qua K kẻ đường thẳng song song với AB cắt Ox tại E và Oy ở F, Gọi M là giao điểm của AF và BE.Chứng minh O,M,N thẳng hàng
GIÚP MIK VỚI MAI MIK THI HSG TOÁN RỒI

Comments ( 2 )

 1. b) Xét 2 tg AOM và tg BOM có
  OA=OB GT
  OM chung GT
  AM=BM vì M là TĐ AB
  Suy ra tg AOM=tg BOM (c.c.c)
  Suy ra góc OMA=góc OMB
  Do OMB+OMA=180 độ kề bù
  Suy ra góc OMB=OMA=180:2=90độ
  Do đó OM vuông với AB

 2. Giải đáp:
   Xin 5 sao và câu trl hay nhất :
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-7-cho-goc-oy-tren-o-lay-a-tren-oy-lay-b-sao-cho-oa-ob-goi-m-la-trung-diem-cua-ab-a-chun

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân