Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho bé 16 công nhân hoàn thành một công việc trong 36 ngày. Hỏi cần tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc đó

Toán Lớp 7: Cho bé 16 công nhân hoàn thành một công việc trong 36 ngày. Hỏi cần tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc đó trong 12 ngày

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:cần 32 công nhân
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:lấy 36 nhân 16 : 12=48-16=32
  xin vote 5 sao
   

 2. Bài giải
  36ngày gấp 12ngày số lần là :
  36:12=3. (Lần)
  Cần tăng thêm số công nhân hoàn thành trong 12 ngày là:
  16×3=48 (công nhân)
  Đáp số : 38 công nhân

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )