Toán Lớp 7: cho em cái phần x/4, y/5, z/6 rồi cái phép tính là đc rồi ạ ba lớp 7a,7b,7c đã đóng góp tiền ủng hộ các bạn hs vùng lũ. biết số tiên củ

Toán Lớp 7: cho em cái phần x/4, y/5, z/6 rồi cái phép tính là đc rồi ạ
ba lớp 7a,7b,7c đã đóng góp tiền ủng hộ các bạn hs vùng lũ. biết số tiên của hai lớp 7a, 7b đóng góp nhiều hơn số tiền của 7c là 120 000 đồng và số tiền của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 4,5,6

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho em cái phần x/4, y/5, z/6 rồi cái phép tính là đc rồi ạ ba lớp 7a,7b,7c đã đóng góp tiền ủng hộ các bạn hs vùng lũ. biết số tiên củ”

 1. Gọi số tiền ba lớp 7A, 7B, 7C ủng hộ lần lượt là x, y, z (x, y, z ∈ N)
  Theo đề bài ta có :
  x : y : z = 4 : 5 : 6 => x/4 = y/5 = z/6 và (x + y) – z = 120000
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  x/4 = y/5 = z/6 = ((x + y) – z)/((4 + 5) – 6) = 120000/3 = 40 000
  . x/4 = 40 000 => x = 160 000
  . y/5 = 40 000 => y = 200 000
  . z/6 = 40 000 => z = 240 000
  Vậy lớp 7A ủng hộ 160 000 đồng
         lớp 7B ủng hộ 200 000 đồng
         lớp 7C ủng hộ 240 000 đồng

Viết một bình luận