Toán Lớp 7: cho các phân số -21/27 ; -14/19;-42/54;-35/45;-5/7;-28/36. những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ -7/9? mọi người giải hộ em với ạ em cầ

Toán Lớp 7: cho các phân số -21/27 ; -14/19;-42/54;-35/45;-5/7;-28/36. những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ -7/9?
mọi người giải hộ em với ạ em cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho các phân số -21/27 ; -14/19;-42/54;-35/45;-5/7;-28/36. những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ -7/9? mọi người giải hộ em với ạ em cầ”

 1. @kem
  Ta có: -21/27 = (-21 ÷ 3)/(27÷ 3) = -7/9 (CHọn)
  -14/19 đã tối giản (Loại)
  -42/54 = (-42 ÷ 6)/(54 ÷ 6) = -7/9 (Chọn)
  -35/45 = (-35 ÷ 5)/(45÷5) = -7/9 (Chọn)
  -5/7 đã tối giản (Loại)
  -28/36 = (-28 ÷ 2)/(36÷2) = -14/13 đã tối giản (Loại)
  Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ -7/9 là: -21/27; -42/54;-35/45

 2. Ta có :
  -21/27 = -7/9
  -14/19 \ne -7/9
  -42/54 = -7/9
  -35/45 = -7/9
  -5/7 \ne -7/9
  -28/36 = -7/9
  Vậy những phân số : -21/27 ; -42/54 ; -35/45 ; -28/36 biểu diễn số hữu tỉ -7/9

Viết một bình luận