Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho biết 56 công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Biết năng suất của các công nhân đều như nhau, hỏi cần phải tăng thêm bao

Toán Lớp 7: Cho biết 56 công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Biết năng suất của các công nhân đều như nhau, hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc đó trong 14 ngày?

Comments ( 2 )

 1. Vì cùng năng suất và khối lượng công việc => Số ngày và số người là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch
  Gọi số ngày là x, số người là y (x ∈ $Z^{+}$, y ∈ N*)
  => x1 . y1 = x2 . y2
  => 21.56 = 14.y2
  => 14.y2 = 1176
  => y2 = 1176 : 14 = 84
  Cần tăng số công nhân là: 84 – 56 = 28 (người)
  Vậy cần tăng 28 người để hoàn thành công việc đó trong 14 ngày

 2. Giải đáp: 28 người
   
  Lời giải và giải thích chi tiết : 
  Gọi x là số công nhân làm xong công việc trong 14 ngày
  Vì năng suất các công nhân là như nhau nên số công nhân và số ngày làm xong công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
  Vậy để hoàn thành công việc đó trong 14 ngày thì cần 84 công nhân. Do đó số người cần tăng thêm là: 84 – 56 =28 (người)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )