Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Gieo 1 con súc sắc 2 lần. Mô tả ôm Tính xác xuất biến cố A:con súc sắc xuất hiện 5 chấm B: tổng số mặt của 2 con súc sắc nhỏ hơn 5

Toán Lớp 11: Gieo 1 con súc sắc 2 lần.
Mô tả ôm
Tính xác xuất biến cố
A:con súc sắc xuất hiện 5 chấm
B: tổng số mặt của 2 con súc sắc nhỏ hơn 5

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:n(Ω) = 6² =36
  => n(A) = {(1;1);(2;2);(3;3);(4;4);(5;5)} = 10  => P(A) = 10/36 = 5/18
  =< n(B) = {(1;1);(2;2);(3;3);(4;4)} = 8 => P(A) = 8/36 = 2/9
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi