Toán Lớp 7: Cho ba đường thẳng a b c phân biệt biết a//c và b//c ta suy ra: A. a và b trùng nhau B. a và b cắt nhau C. a và b song song với nhau D.

By Kiều Nguyệt

Toán Lớp 7: Cho ba đường thẳng a b c phân biệt biết a//c và b//c ta suy ra:
A. a và b trùng nhau
B. a và b cắt nhau
C. a và b song song với nhau
D. a và b vuông góc với nhau

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho ba đường thẳng a b c phân biệt biết a//c và b//c ta suy ra: A. a và b trùng nhau B. a và b cắt nhau C. a và b song song với nhau D.”

 1. Giải đáp:
  ->C.a và b song song với nhau 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cho ba đường thẳng a b c phân biệt biết a//c và b//c ta suy ra:
  ->C.a và b song song với nhau
  Vì c////a
  c////b
  =>c////a////b
  =>a////b

  Trả lời

Viết một bình luận