Toán Lớp 7: Cho ΔABC có AB = AC và M là trung điểm của BC. Gọi N là trung điểm của AB, trên tia đối của tia NC lấy điểm K sao cho NK = NC. a) Chứng

Toán Lớp 7: Cho ΔABC có AB = AC và M là trung điểm của BC. Gọi N là trung điểm của AB, trên tia đối của tia NC lấy điểm K sao cho NK = NC.
a) Chứng minh ΔABM = ΔACM
b) Chứng minh rằng AK = 2.MC
c) Tính số đo của MAK ?

TRẢ LỜI

 1.                       XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ!
  a) Xét $\Delta$ABM và $\Delta$ACM có:
  $\begin{cases} AM chung\\AB = AC (gt)\\BM = MC \end{cases}$
  $\Rightarrow$ $\text{$\Delta$ABM = $\Delta$ACM (c.c.c)}$
  b) Xét $\Delta$BNC và $\Delta$ANK có:
  $\text{NB = NA (do N là trung điểm AB)}$
  $\widehat{BNC}$ = $\widehat{ANK}$
  $\text{NC = KN (gt)}$ 
  $\Rightarrow$ $\Delta$BNC = $\Delta$ANK (c.g.c)
  $\Rightarrow$ $\text{BC = AK ( 2 cạnh tương ứng)}$
  $\text{Mà BC = 2.MC}$ $\Rightarrow$ $\text{AK = 2.MC}$
  c) Có: $\Delta$BNC = $\Delta$ANK (Chứng minh ở câu b)
  $\Rightarrow$ $\widehat{NBC}$ = $\widehat{NAK}$ ( 2 góc tương ứng)
  Suy ra AK//BC (do 2 góc trên ở vị trí so le trong)
  Mặt khác, $\Delta$ABM = $\Delta$ACM (câu a)
  $\Rightarrow$ $\widehat{AMB}$ = $\widehat{AMC}$ = $90^{o}$
  $\Rightarrow$ $\text{AM $\bot$ BC}$
  Do đó, $\text{AK $\bot$ AM}$ $\Rightarrow$ $\widehat{MAK}$ = $90^{o}$ 
   

  Trả lời

Viết một bình luận