Toán Lớp 6: Một đội y bác sĩ tình nguyện có khoảng từ 200 đến 250 người .Đội di chuyển đến địa điểm hỗ trợ phòng chống dịch COVID bằng xe ô tô .Biế

By Thanh Thu

Toán Lớp 6: Một đội y bác sĩ tình nguyện có khoảng từ 200 đến 250 người .Đội di chuyển đến địa điểm hỗ trợ phòng chống dịch COVID bằng xe ô tô .Biết rằng mỗi xe ô tô chở 30 hoặc 35 người đều vừa đủ .Hỏi đội y bác sĩ đó có bao nhiêu người
Viết một bình luận