Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho ABC có AB = 6 cm; AC = 8 cm; BC = 10 cm. a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A. b)Vẽ phân giác BM của góc ABC ( M thuộc

Toán Lớp 7: Cho ABC có AB = 6 cm; AC = 8 cm; BC = 10 cm.
a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.
b)Vẽ phân giác BM của góc ABC ( M thuộc AC), từ M vẽ MN ⊥ BC (
N  BC). Chứng minh MA = MN
c) Tia NM cắt tia BA tại P. Chứng minh AMP = NMC rồi suy ra MP > MN

Comments ( 2 )

 1. a) \text{Ta có :} 10^2 = 100
  \text{Mà :} 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100
  => 10^2 = 6^2 + 8^2
  => \text{ΔABC là Δ vuông}
  b) \text{Xét Δ vuông ABM và Δ vuông NBM :}     
  \text{BM chung}
  \hat{B_1} = \hat{B_2} \text{(BM là phân giác)}
  => \text{Δ vuông ABM = Δ vuông NBM (c.h-g.n)} 
  => MA = MN
  c) \text{Xét ΔAMP và ΔNMC có :}
  \hat{A} = \hat{N} (=90^0)
  \text{MA = MN (cmt)}
  \hat{M_1} = \hat{M_2} \text{(đối đỉnh)}  
  => ΔAMP = ΔNMC (g.c.g)
  => MP = MC
  \text{ΔAMP vuông tại A }=> \hat{A} = 90^0 => \text{MP lớn nhất}
  \text{Ta có : MP > MA (cmt)}                                                            
  \text{Mà :} MA = MN (cmt)    
  => \text{MP > MN (đpcm)}

  toan-lop-7-cho-abc-co-ab-6-cm-ac-8-cm-bc-10-cm-a-chung-to-tam-giac-abc-vuong-tai-a-b-ve-phan-gia

 2. -Chúc bạn học tốt-
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Áp dụng định lí Pi-ta-go, ta có:
  \(AB^2+AC^2=6^2+8^2=100\) ; \(BC^2=10^2=100\)
  Ta thấy \(AB^2+AC^2=BC^2=100\)
  \(\Delta ABC\) vuông tại A
  b) Xét \(\Delta ABM\) \(\Delta NBM\) có:
  \(\widehat{ABM}=\widehat{NBM};BM:chung;\widehat{BAM}=\widehat{BNM}\)
  \(\Delta ABM\) = \(\Delta NBM\)
  ⇒ AM = MN
  c) Xét \(\Delta AMP\)  \(\Delta NMC\)có :
  \(\widehat{AMP}=\widehat{CMN};AM=NM;\widehat{PAM}=\widehat{CNM}=90^o\)
  \(\Delta AMP\) = \(\Delta NMC\)
  Xét \(\Delta AMP\) vuông tại A
  ⇒ MP > AM
  Mà AM = MN
  ⇒ MP > MN

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai