Toán Lớp 5: Cho hình tam giác ABC có BC = 13 cm chiều cao AH bằng 6,9 cm điểm M nằm trên cạnh BC sao cho MC = 1/3 BC A tính diện tích hình tam gi

By Thanh Thu

Toán Lớp 5: Cho hình tam giác ABC có BC = 13 cm chiều cao AH bằng 6,9 cm điểm M nằm trên cạnh BC sao cho MC = 1/3 BC
A tính diện tích hình tam giác ABC
B tính diện tích hình tam giác amc

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Cho hình tam giác ABC có BC = 13 cm chiều cao AH bằng 6,9 cm điểm M nằm trên cạnh BC sao cho MC = 1/3 BC A tính diện tích hình tam gi”

 1. a ) Diện tích tam giác ABC là :
  13 xx 6,9 : 2 = 44,85 ( cm^2 )
  b ) Diện tích tam giác AMC = 1/3 diện tích tam giác ABC ( chung chiều cao hạ từ A ; MC = 1/3 BC )
  Diện tích tam giác AMC là :
  44,85 xx 1/3 = 14,95 ( cm^2 )
                      Đáp số : a ) 44,85cm^2
                                   b ) 14,95cm^2
  #dtkc

  toan-lop-5-cho-hinh-tam-giac-abc-co-bc-13-cm-chieu-cao-ah-bang-6-9-cm-diem-m-nam-tren-canh-bc-sa

  Trả lời
 2. a) Diện tích hình tam giác ABC là:
      (13×6,9):2=44,85 (cm²)
  b) Do tam giác AMC và tam giác ABC có chung chiều cao, đáy MC bằng 13 đáy BC nên diện tích tam giác AMC cũng bằng 13 diện tích tam giác ABC.
  Diện tích hình tam giác AMC là :
      44,85:3=14,95 (cm²)
                                          Đáp số: a) 44,85cm2
                                                        b)

  Trả lời

Viết một bình luận