Toán Lớp 7: cho a+b+c khác 0 và a/2 = b/3 = c/4. Tính giá trị của H = a+2b+c/a+b-c

Toán Lớp 7: cho a+b+c khác 0 và a/2 = b/3 = c/4. Tính giá trị của H = a+2b+c/a+b-c

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho a+b+c khác 0 và a/2 = b/3 = c/4. Tính giá trị của H = a+2b+c/a+b-c”

Viết một bình luận