Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho 3 đường thẳng AB, CD, EF cắt nhau tại O, biết AOE = 30 độ. Tính số đo các góc: BOF, AOF, BOE

Toán Lớp 7: Cho 3 đường thẳng AB, CD, EF cắt nhau tại O, biết AOE = 30 độ. Tính số đo các góc: BOF, AOF, BOE

Comments ( 2 )

 1. Hình chỉ mang tính chất minh họa ^^.
  Vì ∠AOE = ∠FOB (đối đỉnh)
  ∠AOE = 30^o
  -> ∠FOB = 30^o
  Lại có ∠FOB + ∠AOF = 180^o (kề bù)
  -> ∠AOF = 150^o
  Lại có ∠AOF = ∠BOE (đối đỉnh)
  -> ∠BOE = 150^o
  Vậy…

  toan-lop-7-cho-3-duong-thang-ab-cd-ef-cat-nhau-tai-o-biet-aoe-30-do-tinh-so-do-cac-goc-bof-aof-b

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  +)hat{BOF}=hat{AOE}=30^o(\text{hai góc đối đỉnh})$\\$+)Ta \ có:hat{AOF}+hat{BOF}=180^o(\text{hai góc kề bù})$\\$=>hat{AOF}=180^o-hat{BOF}=150^o$\\$+)hat{BOE}=hat{A0F}=150^o(\text{hai góc đối đỉnh})

  toan-lop-7-cho-3-duong-thang-ab-cd-ef-cat-nhau-tai-o-biet-aoe-30-do-tinh-so-do-cac-goc-bof-aof-b

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )