Toán Lớp 4: Trong phép chia có dưa số bị chia là48, thương là 56 có số dưa là số dưa lớn nhất có thể trong phép chia tìm số bị chia

By Kim Duyên

Toán Lớp 4: Trong phép chia có dưa số bị chia là48, thương là 56 có số dưa là số dưa lớn nhất có thể trong phép chia tìm số bị chia

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Trong phép chia có dưa số bị chia là48, thương là 56 có số dưa là số dưa lớn nhất có thể trong phép chia tìm số bị chia”

Viết một bình luận