Toán Lớp 7: câu1 tính a 11/15.12/13-15/15+11/15.13 b2^5.15^4/6^3.10^2 làm nhanh giùm mình với

By Băng

Toán Lớp 7: câu1 tính
a 11/15.12/13-15/15+11/15.13
b2^5.15^4/6^3.10^2 làm nhanh giùm mình với

0 bình luận về “Toán Lớp 7: câu1 tính a 11/15.12/13-15/15+11/15.13 b2^5.15^4/6^3.10^2 làm nhanh giùm mình với”

Viết một bình luận