Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có diện tích là 160m²,đáy CD gấp 3 làn đáy AB và có chiều cao là 10m. Hỏi : a, Tính độ dài 2 đáy. b,Hai đường chéo

Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có diện tích là 160m²,đáy CD gấp 3 làn đáy AB và có chiều cao là 10m. Hỏi :
a, Tính độ dài 2 đáy.
b,Hai đường chéo của hình thang cắt nhau tại O. Tính diện tích hình tam giác BOC ?

Comments ( 1 )

 1. Đáp
  a/ Kẻ AH⊥DC  BK⊥DC
  Ta thấy diện tích ΔADC  ΔBDC có chung đáy DC, đường cao bằng nhau vì: Sau khi kẻ xong, ta thấy đáy bé +AH+BK tạo được một hình chữ nhật mà hình chữ nhật 2 cạnh đối diện nhau thì 2 cạnh đó bằng nhau nên AH=BK
  ⇒SADC=SBDC
  b/ Tổng độ dài 2 đáy là:
            15×2:3=10 (cm)
  Tổng số phần bằng nhau là:
            2+3=5 (phần)
  Độ dài đáy AB là:
            10:5×2=4 (cm)
  Độ dài đáy CD là:
            10:5×3=6 (cm)
  c/ SABC=SABD vì: Chung đáy AB, chiều cao bằng nhau (đã chứng minh ở trên).
  Do SABC và SABD có chung phần ABO nên 2 phần còn lại AOD=BOC.
  →SABC=23SADC
  Kẻ đường cao DP⊥ACBQ⊥AC của ΔADC và ΔABC.
  SABC=23SABD mà lại có chung đáy AC.
  →BQ=23DP
  2 đường cao đó cũng chính là chiều cao của ΔAOD và ΔBOC, 2 tam giác bằng nhau, có chiều cao BQ=23DP

  toan-lop-5-cho-hinh-thang-abcd-co-dien-tich-la-160m-day-cd-gap-3-lan-day-ab-va-co-chieu-cao-la-1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )